Lato, kleszcze, borelioza

Nazywana jest również chorobą z Lyme czy też krętkowicą kleszczową. Jest to wielonarządowa choroba zakaźna, wywoływana przez bakterie należące do krętków. Najczęściej powoduje ją bakteria Borrelia burgdorferi, roznoszona przez kleszcze z rodzaju Ixodidae (kleszcze twarde). Bakteria zawdzięcza nazwę Willy’emu Burgdorferowi, który odkrył ją w 1982r.

Wyróżnia się trzy etapy zakażenia boreliozą, które najłatwiej jest zaobserwować u ludzi.
1. Stadium wczesne ograniczone, inaczej zwane infekcją zlokalizowaną.
Od 7 do 30 dni po ukąszeniu. Najbardziej charakterystycznym objawem jest tzw. rumień wędrujący. Czerwone przebarwienie w miejscu ugryzienia, które przejaśnia się w centralnej części. Rumień ten początkowo może mieć kształt koła o średnicy ok 1 cm – 1,5 cm, później przez długi czas rozrasta się nawet do średnicy kilku centymetrów. Następnie zaczyna blednąć od środka i zanika. Na tym etapie zakażenia, bakterie przebywają w skórze. W dowolnym miejscu na ciele może wystąpić naciek limfocytarny. Wygląda jak bąbel, który jest wypełniony płynem zawierającym borrelie. Przypomina trochę odcisk, jednak zazwyczaj nie występuje w miejscach na nie narażonych (np. płatki uszu, twarz). Odpowiedzialność za wystąpienie nacieku przypisuje się genogatunkowi Borrelia afzelii. Ponadto, mogą wystąpić objawy grypopodobne: bóle głowy, mięśni, stawów.

2. Stadium wczesne rozsiane, inaczej zwane infekcją rozproszoną.
Na tym etapie zakażenia bakterie przedostają się do narządów (serca, narządów ruchu, układu nerwowego itp.) dając niespecyficzne objawy:
– nawracające dolegliwości stawowe,
– objawy podrażnienia lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i nerwów obwodowych,
– zapalenie mięśnia sercowego.
Występują one po 2-3 miesiącach od kontaktu z kleszczem.

3. Stadium późne boreliozy, inaczej zwane infekcją przewlekłą.
Wiele miesięcy lub lat po zakażeniu może dojść do trwałego uszkodzenia zajętych narządów i w skrajnych wypadkach do zgonu.
– niedowład, porażenie nerwów obwodowych,
– zaburzenia czucia,
– zaburzenia psychiczne,
– zaburzenia pamięci,
– zanikowe zapalenie skóry,
– bóle mięśniowo-stawowe,
– przewlekłe zmęczenie.

Przebieg kliniczny boreliozy może być bardzo zróżnicowany. W przypadku gdy ukąszenie kleszcza zostało przeoczone, a rumień wędrujący nie wystąpił, bądź też nie został zauważony. Boreliozę podejrzewa się dopiero, gdy występują liczne objawy z różnych układów (pokarmowy, nerwowy, rozrodczy, wydalniczy, hormonalny, układu ruchu), u człowieka wcześniej zdrowego. Niestety w takim przypadku bardzo trudno jest zdiagnozować tę chorobę, ok. 70% przypadków z potwierdzoną przewlekłą boreliozą, nie kojarzy by było ugryzionych przez kleszcza, lub by wystąpił rumień wędrujący.
Tak w skrócie napisałam czym jest i jak się objawia borelioza. Jednak wciąż trwają badania nad tą chorobą, stworzeniem testu, który jednoznacznie będzie w stanie wykryć chorobę i nad jej leczeniem. Naukowcy mają różne stanowiska jeśli chodzi o leczenie, jak i to, czy możliwe jest całkowite wyleczenie z boreliozy. Jednak za informację pewną można uznać to, że borelioza jest niebezpieczną chorobą i należy się wystrzegać kleszczy, oraz nie bagatelizować ich ukąszeń. Niezwłocznie należy się udać do lekarza, który profilaktycznie może przepisać lek.

Podobne wpisy tematyczne o modzie: