Metody radioterapeutyczne

Metody radioterapeutyczne

są drugim sposobem leczenia nowotworów złośliwych. Energia promieniowania jonizującego pochłaniana przez tkankę nowotworową niszczy ją. Niestety występują uszkodzenia popromienne tkanek okalających. Nowotwory mogą mieć wysoki lub średni stopień wrażliwości na promieniowanie. W leczeniu wykorzystuje się aparaty rentgenowskie, radiopierwiastki — rad, kobalt, cez, iryd. Skuteczność tej metody w chorobie wykrytej zbyt późno zmniejsza się. Radioterapię stosuje się samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią i chirurgią.

Sposoby leczenia

Onkologia rozróżnia leczenie doszczętne i łagodzące. Doszczętne polega na całkowitym usunięciu lub zniszczeniu nowotworu. Łagodzące zmierza do zmniejszenia dolegliwości, gdy stan pacjenta lub zaawansowanie choroby wykluczają leczenie radykalne.

Podobne wpisy tematyczne o modzie:

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes