POJĘCIE ZDROWIA I CHOROBY

POJĘCIE ZDROWIA I CHOROBY

Pojęcie to, chociaż tak często używane, nie jest łatwe do zdefiniowania. Dokładne podanie granicy pomiędzy zdrowiem a chorobą, pomiędzy stanem normalnym a patologicznym jest przy obecnym stanie wiedzy bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Umownie przyjmujemy, że określona sprawność funkcji fizjologicznych organizmu mierzona metodami klinicznymi lub próbami laboratoryjnymi jest miernikiem stanu zdrowia.
Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia pojęcie „zdrowie” oznacza stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby czy niedomagania. Pełniejszą definicję zdrowia podał prof. M. Kacprzak: „Zdrowiem nazywamy nie tylko brak choroby czy niedomagania, ale i dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania się biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach”. Do oceny stanu zdrowia stosuje się najczęściej tak zwane mierniki negatywne, określające z reguły brak zdrowia, to znaczy chorobę i jej skutki. Istnieją również próby oparcia oceny stanu zdrowia o mierniki pozytywne, np. określające rozwój osobnika, lub też sprawność fizyczną na podstawie prób czynnościowych (do nich należą np. pomiary tętna po wysiłku fizycznym, pomiary ciśnienia krwi i inne). Stanowią one cenne uzupełnienie mierników negatywnych.
Pojęcie zdrowia obejmuje również zagadnienia związane z działalnością psychiczną człowieka.

Podobne wpisy tematyczne o modzie:

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes