Rodzaj ludzki

Rodzaj ludzki

Rodzaj ludzki zasiedla ziemię

Gdy ludzie zasiedlili całą kulę ziemską, napotkali dużą różnorodność warunków środowiska i lokalnej żywności. Około 20 tys. lat temu lu­dzie z Afryki dotarli do Syberii, a zaledwie 12 tys. lat temu przeszli na Alaskę i kontynent północnoamerykański. W czasie gdy poszuki­wali sposobów utrzymania się przy życiu i dalszego rozwoju w tych odmiennych warunkach, ich ewolucja kulturalna postępowała w od­powiednim tempie. Ich geny prawdopodobnie musiały się zmieniać w jakimś zakresie, ale aż do momentu pojawienia się nowoczesnego rolnictwa i żywności przetworzonej pozostawały mniej więcej w har­monii ze swym otoczeniem i spożywanym pożywieniem.

Wielka, szczęśliwa rodzina?

Zanim ludzie rozpoczęli swą migrację z Afryki, żyli tam niczym w raj­skim ogrodzie – mocno zróżnicowanym biologicznie środowisku, któ­re kształtowało ludzkie DNA w taki sposób, by umożliwić gatunkowi jako całości przetrwanie i rozkwit. Artykuł niedawno opublikowany w czasopiśmie „Science” autorstwa doktor Kelly Owens i doktor Mary Claire King, obie z University of Washington w Seattle, wskazuje, iż z powodu naszego wspólnego pochodzenia z rajskiego ogrodu cała wiedza o rasie, mająca ogromny wpływ na światową politykę i stosun­ki międzyludzkie, jest błędna. Stwierdzają, że teza, iż historia ludzi to historia różnych gatunków, jest niepoprawna z biologicznego punktu widzenia. Według autorek artykułu, wszystkie istotne zmiany w kodzie genetycznym człowieka nastąpiły, zanim ludzie wyemigrowali z Afryki i przekształcili się w to, co dziś znamy jako różne rasy. W populacjach składających się z osobników mających ten sam kolor skóry i dziedzic­two, tak samo jak w etnicznym tyglu współczesnego amerykańskiego miasta, genom każdej osoby zawiera około 85% wszystkich możliwych odmian z ludzkiej puli genów.

Dowody naukowe potwierdzają ich teorię. Powierzchowne cechy koloru skóry i rysy twarzy prawdopodobnie odzwierciedlają wpływy różnych klimatów na ukształtowany już genom ludzki. Najbardziej oczywiste różnice pomiędzy rasami to kolor skóry i włosów. Wydają się one różnić z powodu drobnych odchyleń w jednym typie receptorów hormonów. U osób o jasnej cerze występuje odchylenie w recepto­rze hormonu, który pobudza ciemnienie skóry (hormon melanotropowy). Wydaje się, że zwyczajny brak takiego odchylenia jest przyczy­ną, dla której skóra u Afrykanów jest raczej ciemna niż jasna. W pew­nym punkcie historii, z powodu mutacji genów, które kodują receptor hormonu melanotropowego, z rasy afrykańskiej wykształciła się rasa biała.

Podobne wpisy tematyczne o modzie:

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes