Zespół napadowego jedzenia

Zespół napadowego jedzenia

Co jest bodźcem do napadowego jedzenia? Głównym powodem są przy­jemne sygnały wysyłane do mózgu, gdy żołądek wypełnia się żywnością. W tym samym czasie twój mózg radzi sobie z sygnałami stresu, które pierwotnie istniały po to, by umożliwić ucieczkę przed drapieżnikiem lub wyostrzyć zmysły w chwili zagrożenia. Miało to sens w czasach pierwotnych, gdy drapieżnik mógł zaatakować w czasie polowania lub zbierania pożywienia, ale dzisiejsza wersja tego stresu pojawia się w sytuacjach społecznych, które są dużo bardziej skomplikowa­ne. Stresujące bodźce często utrzymują się przez długi czas lub tak naprawdę w ogóle nigdy nie ustępują, powodując stałe podenerwo­wanie. Sygnały przyjemności pobudzone przez jedzenie pewnych produktów mogą przeciwdziałać temu stresowi i jego nieprzyjemnym psychicznym i fizycznym konsekwencjom.

Napadowe jedzenie to po prostu jedzenie bez końca lub dopóty, do­póki pudełko czy paczka z produktem-pułapką nie zostaną opróżnione. Szacuje się, że u 25% wszystkich osób otyłych mamy do czynienia z napadowym jedzeniem. Wiele przypadków napadowego jedzenia występuje w nocy, gdy nasila się stres po całym dniu. Nie musisz iść dalej niż do kuchni, by zaspokoić swój ośrodek przyjemności czym­kolwiek, co jest dostępne. Otwarta lodówka i drzwi spiżarni stają się obiektem zainteresowania dla nocnych obżartuchów. Szacuje się, że zespół napadowego jedzenia, włączając w to nocne podjadanie, doty­czy około 1/4 osób otyłych.

Bardzo wiele nauczyliśmy się o mechanizmach sprzężenia zwrotne­go kontrolujących nasze potrzeby żywieniowe i zachowania związane z jedzeniem. Wszystkie one powstały w zupełnie innym środowisku niż to, w którym żyjemy obecnie. Gdy w serwisie oferują różne diety prosi się czytelników, by ograniczyli spożycie żywności, prosi się o to, by działali wbrew naturze. Jesteśmy zainteresowani poszuki­waniem przyjemnych w smaku produktów i jedzeniem ich, gdy już je znajdziemy. Dzisiejsze rolnictwo i nowoczesny przemysł spożywczy oszukują nasze naturalne mechanizmy kontroli spożycia żywności i masy ciała.

Podobne wpisy tematyczne o modzie:

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes